nie


nie
никогда́

ich bin dort nie gewésen — я там никогда́ [ни ра́зу] не́ был

warúm kommst du nie zu uns? — почему́ ты совсе́м [никогда́] к нам не прихо́дишь?

damít wirst du nie fértig — с э́тим ты никогда́ не спра́вишься

die Gelégenheit wird nie wíederkehren — така́я возмо́жность бо́льше никогда́ не повтори́тся, тако́й слу́чай бо́льше никогда́ не предста́вится

nie hábe ich éinen schöneren Ábend verbrácht! — никогда́ я не проводи́л бо́лее прекра́сного ве́чера, э́то был мой са́мый лу́чший ве́чер!

nie mehr!, nie wíeder! — никогда́ бо́льше!

ich wérde es nie mehr tun — я никогда́ бо́льше не бу́ду де́лать э́того

jetzt óder nie! — сейча́с и́ли никогда́!

fast nie — почти́ никогда́

das war noch nie da — тако́го ещё не быва́ло

nie gehört! — никогда́ (э́того, об э́том) не слы́шал!


Немецко-русский словарь активной лексики. М.: - «Русский язык-Медиа». . 2003.

Смотреть что такое "nie" в других словарях:

 • nie — nie …   Dictionnaire des rimes

 • nie —  nie …   Hochdeutsch - Plautdietsch Wörterbuch

 • nie ma — nie było, nie będzie forma nieosobowa zaprzeczona czasownika być 1. «w połączeniu z rzeczownikami (lub odpowiednikami rzeczowników) zwykle w dopełniaczu tworzy zwroty oznaczające nieistnienie, brak czegoś, nieznajdowanie się w określonym miejscu …   Słownik języka polskiego

 • nie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}mod. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tym wyrazem mówiący oświadcza, że nie istnieje stan rzeczy, o którym mowa:a) w połączeniu z czasownikami zaprzecza danej czynności, stanowi, procesowi :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • nie ma — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. nos, nie było, nie będzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nie istnieje, nie występuje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie ma kwadratowych kół. W Europie nie ma już lwów. Twierdzić, że Boga nie ma.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Nie Er — Nie Er, Chinese composer (1912–1935) This is a Chinese name; the family name is Nie. Nie Er (simplified Chinese: 聂耳; traditional Chinese: 聶耳; pinyin: Niè Ěr) (born Nie Shouxin (simplifie …   Wikipedia

 • nie — Adv; 1 zu keiner Zeit ↔ immer <nie lügen; nie Zeit haben; etwas nie ganz verstehen>: Ich werde nie vergessen, wie schön der Urlaub war 2 kein einziges Mal: Er war noch nie in London; Er hat mich noch nie betrogen; Sie ist verliebt wie nie… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Nie — Nie, ein verneinendes Nebenwort der Zeit, zu keiner Zeit, niemahls, im Gegensatze des je; so wohl von einer vergangenen als künftigen Zeit. Ich habe noch nie gesehen, den Gerechten verlassen, Ps. 37, 25. Es ist mir nie in den Sinn kommen, Jer. 32 …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • nie ma co — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. odm. jak cz. mieć, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} nie warto : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie ma co marzyć o podwyżce. Nie było co się tak denerwować. Nie macie co tu czekać. Nie masz co prosić, nic nie dostaniesz. Nie mamy co się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Nie Er — Nie Er, compositeur chinois (1912 1935) Nie Er (Chinois traditionnel : 聶耳 ; Chinois simplifié : 聂耳 ; Pinyin : Niè Ĕr) (né Nie Shouxin (Chinois traditionnel : 聶守信 ; Chinois simplifié : 聂守信 ;… …   Wikipédia en Français

 • Nie — Caractéristiques Longueur 26 km Bassin  ? Bassin collecteur Charente Débit moyen …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «nie» >>